Daria P. photo

Daria P. 
Hlídací revír: A, B
Vlastní zvířata: My cat’s name is Fisa. We are together for more than 12 years
Mluvi jazyky: Český English По-русски
Auto k dispozici: Ne

Hlídá kočky: Ano
Venčí pejsky: Ano
Bere pejsky k sobě: Ne
photo_pets

Něco o mně

Hello, it is your animal sitter Dasha.

I am a student at the MUVs courses of Czech language and I am planing to study Economics and Managment in the new studying year. 
I like to spend my free time doing yoga or riding a bike. I also prefer walking around the Prague and making photos.

I can't imagine my life without animals. From my whole childhood i always have cats. Now i have 5 cats in my house) 
When i was a teenager I brought a dog from the street and asked my parents to let me leave her. 
From that moment My family became not only cat lovers, but a dog lovers 2. Now I have 4 dogs

I have a big experience in taking care about the animals  and loving them. 
Hope , me and your lovely animals can became great friends!

 

 

 Dobrý den, tady je vaše chůva Dasha.

Jsem studenta MUVS na kurzech českého jazyka a v novém studijním roce se chystám studovat ekonomii a management. 

Volný čas ráda trávím cvičením jógy nebo jízdou na kole. Také se nejraději procházím po Praze a fotím.

Svůj život si nedokážu představit bez zvířat. Od dětství jsem měla vždycky kočky. Teď mám doma pět koček) 

V pubertě jsem si z ulice přinesla psa a požádala rodiče, aby mi ji nechali. 

Od té chvíle se z mé rodiny stali nejen milovníci koček, ale i milovníci psů. Nyní mám 4 psy

Mám velké zkušenosti s péčí o zvířata a láskou k nim. 

Doufám , že se ze mě a vašich milých zvířátek stanou velcí přátelé!