Marie K. photo

Marie K. 
Hlídací revír: Praha 1,2,3,4,10
Vlastní zvířata: kocour Barney
Mluvi jazyky: Český English
Auto k dispozici: Ne

Hlídá kočky: Ano
Venčí pejsky: Ne
Bere pejsky k sobě: Ne
photo_pets

Něco o mně

Dlouho jsem měla pocit, že péče o zvíře není nic pro mě, ale když shodou náhod do mého domu zavítal můj první kocour Filip, tento postoj jsem rychle přehodnotila. Bylo mi tehdy 14. Po Filipově předčasné smrti před 5 lety jsem věděla, že kočky v životě potřebuji, a pořídila jsem si Barneyho, svého druhého kocoura. S tím jsem strávila jedny letní prázdniny na "mateřské dovolené", kdy jsem byla celé dva měsíce doma, pomáhala mu překonat šok, kterým byl pro něj odchod od matky, socializovala ho do naší domácnosti, pečovala o něj, vychovávala ho a věnovala mu všechnu lásku, kterou potřeboval. Vyrostl z něj milý tvor, kterého si zamiluje každý, kdo k nám přijde na návštěvu.

Jsem studentka oborů Anglistika-Amerikanistika a Český jazyk a literatura na FFUK. Mám-li nějaký volný čas, věnuji se překladu uměleckých videí na youtube, vaření či výletům po Praze. Svého kocoura, který teď bydlí u mých rodičů mimo Prahu, vídám jen zřídka a toto prázdné místo ve svém životě se pokouším zaplnit prací pro Holidaycat.

 

For a long time, I believed taking care of animals was not right for me, but when I accidentally became the owner of my first cat Filip, I changed my mind quickly. I was fourteen years old. Five years ago, when Filip died, I knew I needed cats in my life and so I got Barney, my second cat. I spent with him one summer vacation on a "maternity leave": I was at home for two months helping him overcome the shock of being taken away from his mother, socializing him into our household, taking care of him, bringing him up, and giving him all the love he needed. He grew into a gentle creature everyone who visits our house falls in love with.

I am an FFUK student of English and American studies and Czech language and literature. If I have time to spare, I translate artistic videos on YouTube, and cook or make trips around Prague. These days, I seldom see my cat, for he now lives with my parents outside Prague, and so I fill the empty space in life with work for Holidaycat.