Natálie H. photo

Natálie H. 
Hlídací revír: Praha 12
Vlastní zvířata: Kočka Lima, Psi Meggi, Nancy, Amy
Mluvi jazyky: Český English
Auto k dispozici: Ne

Hlídá kočky: Ano
Venčí pejsky: Ano
Bere pejsky k sobě: Ano
photo_pets

Něco o mně

Ke zvířatkům mám odmala kladný vztah, vyrůstala jsem celý život na rodinné farmě a měla za svůj život spousta zvířat.  Mám zkušenosti s kočkami, psy, hlodavci, plazy i s hospodářskými zvířaty. 

 

V této chvíli mám doma jednu kočičku a tři pejsky :) a spoustu hospodářských zvířat…:D V budoucnosti plánuji moji kočce pořídit kočičí kamarádku:) 

 

Dostudovala jsem nedávno, momentálně pracuji jen pro Holidaycat.

 

Ve svém volném čase trávím čas se svoji rodinnou, domácími mazlíčky, cestuji,sportuji nebo se jakkoliv vzdělávám v tom co mě zajímá. 

 

Vzhledem k tomu, že mám ke zvířatům kladný vztah již od dětství, mnoho zkušeností, rozumím jim a chovám se k nim jako k rovnocenným tvorům, ujišťuji Vás, že s Vašimi mazlíčky bude v mé péči zacházeno s maximální láskou, soucitem a respektem.

 Jsem odhodlána poskytovat jim bezpečné, šťastné a pečující prostředí.

 

Preferuji upřímnou komunikaci a zajistím, že budete dostávat pravidelné informace a zpětnou vazbu o prospěchu Vašeho mazlíčka. Jsem spolehlivá, zodpovědná a pozorná k detailům a dodržuji všechny pokyny a postupy, které jste svému mazlíčkovi nastavili.

 

Budu se těšit na Vaše mazlíčky :)

Natálie Horáková

 

 

 

I have had a positive relationship with animals since I was young, I grew up on a family farm and had a lot of animals in my life. I have experience with cats, dogs, rodents, reptiles and farm animals.

 

At the moment I have one cat and three dogs at home :) and a lot of farm animals...:D I plan to get my cat a cat friend in the future:)

 

Dostudovala jsem nedávno, momentálně pracuji jen pro Holidaycat.

 

In my free time, I spend time with my family, pets, travel, do sports or educate myself in whatever interests me.

 

Considering that I have a positive relationship with animals since childhood, many experiences, I understand them and treat them as equal creatures, I assure you that your pets will be treated with maximum love, compassion and respect in my care. I am committed to providing them with a safe, happy and nurturing environment.

 

I prefer honest communication and will ensure that you receive regular information and feedback on your pet's welfare. I am reliable, responsible and attentive to detail and follow all the guidelines and procedures you set for your pet.

 

I will look forward to your pets:)

Natálie Horáková