Milana K. photo

Milana K. 
Hlídací revír: Brno
Vlastní zvířata: Kočka Ruby a krysa Nexta
Mluvi jazyky: Český English По-русски
Auto k dispozici: Ne

Hlídá kočky: Ano
Venčí pejsky: Ne
Bere pejsky k sobě: Ne

Něco o mně

 

   S kočkami žiju téměř od narození. Po přestěhování do ČR jsem si adoptovala kočku z útulku. S Ruby žijeme už skoro rok pod jednou střechou a konečně si na mě zvykla. Každý den není bez dobrodružství! Měla jsem zkušenost s prací v kočičí kavárně a bylo to absolutní potěšení. Nyní aktivně maluji obrázky s kočkami, jedno z mých děl visí i ve městě.

   Ruby byla tak nesmělá, že bych tomu nevěřila, kdyby mi někdo řekl, že jednoho dne přijde a bude mi vrnět v náručí. Ke každé kočce se dá najít přístup. :)

 

   I have lived with cats almost since birth. After moving to the Czech Republic, I adopted a cat from a shelter. Ruby and I have been living under the same roof for almost a year now and she has finally gotten used to me. Every day is not without adventure! I had the experience of working in a cat cafe and it was an absolute pleasure. Now I actively paint pictures with cats, one of my works is also hanging in the city.

   Ruby was so shy that I wouldn't have believed it if someone told me that one day she would come purring in my arms. You can find an approach to every cat. :)