Alice Č. photo

Alice Č. 
Hlídací revír: Brno střed a okolí
Vlastní zvířata: kočka Míša
Mluvi jazyky: Český English Slovenský
Auto k dispozici: Ne

Hlídá kočky: Ano
Venčí pejsky: Ano
Bere pejsky k sobě: Ne
photo_pets

Něco o mně

Od dětství mám ke zvířatům velmi blízko, vyrůstala jsem s několika kočkami a vlčákem. V rámci dobrovolnictví jsem aktivně působila v záchranné stanici se zvířaty, v útulku a na koňské farmě ve Švýcarsku. Dnes se s láskou starám o kočičího nalezence Míšu, která si mě sama vybrala a postavila se mi do silnice. Dnes má tři roky a čtyři kila. :)

S hlídáním a péčí o kočičky (i psy) mám dlouhodobé zkušenosti a vždy se snažím vytvořit pro ně bezpečné a pohodlné prostředí.

  • Věnuji individuální péči
  • Zajišťuji krmení, hraní a společnost
  • Dbám na čistotu a pohodu prostředí
  • Aktivně informuji o návštěvě

Kromě toho se věnuji studiu na Masarykově univerzitě, kde jsem absolvovala Informační studia a knihovnictví, a Environmentální studia. Plánuji pokračovat v navazujícím studiu na magisterském stupni.

 

Something about me

I have been very close to animals since I was a kid. I grew up with several cats and two dogs. I have also volunteered at an animal rescue station, a shelter, and a horse farm in Switzerland. Today, I care for my cat Míša, who chose me and put herself in my path. Today, she is three years old and has four kilos. :)

I have long-term experience caring for cats (and dogs), and I always try to create a safe and comfortable environment for them.

  • I provide individual attention
  • I provide feeding, play, and companionship
  • I keep a clean environment
  • I actively inform about my visit

I graduated from Masaryk University with a bachelor's in Information Studies and Environmental Studies. I plan to continue my studies for a Master's Degree.