Kateřina S. photo

Kateřina S. 
Hlídací revír: Praha
Vlastní zvířata: Britská kočka Sofie a Samík, habešská Zany
Mluvi jazyky: Český English
Auto k dispozici: Ne

Hlídá kočky: Ano
Venčí pejsky: Ano
Bere pejsky k sobě: Ne
photo_pets

Něco o mně

Jmenuji se Katka a mezi zvířaty se pohybuji už od dětství. Kladný vztah mám nejen ke kočkám a psům, ale také ke koním, hlodavcům, hadům a ještěrům. Nyní máme doma tři kočky, britská čokoládová Sofie, britský kocour Samík a habešská kočka Zany.

Jsem vystudovaná chovatelka cizokrajných zvířat, takže žádné zvíře pro mně není překážkou. Po studiu sem pracovala v zoo u velkých koček. Zkusila sem si i práci v chovatelských potřebách, ale tato práce nebyla pro mě. Poslední práce byla u koní, kde sem získala spoustu nových zkušeností. 

Ve svém volném čase ráda chodím do přírody, podívám se na oblíbený film nebo seriál, poslouchám hudbu nebo si zajezdím na koni. Když je potřeba, tak si ráda nastuduju i nějaké nové věci, které patří k mé práci.

U mě budou vaši miláčci v dobrých rukou. Ráda poznám nové žvířecí osobnosti a postarám se o ně se stejnou láskou jako o své vlastní.

 

My name is Katka and I have been around animals since I was a child. I have a positive relationship not only with cats and dogs, but also with horses, rodents, snakes and lizards. Now we have three cats at home, British chocolate Sofia, British cat Samík and Abyssinian cat Zany.

I am a trained breeder of exotic animals, so no animal is an obstacle for me. After studying here, I worked in a zoo with big cats. I also tried working in pet supplies, but this job was not for me. My last job was with horses, where I gained a lot of new experience.

In my free time, I like to go out in nature, watch my favorite movie or series, listen to music or ride a horse. If necessary, I like to study some new things that belong to my job.

With me, your pets will be in good hands. I love to meet new animal personalities and take care of them with the same love as my own.